phil logo nieuw

fotos masthead

Al sinds het prille begin is de Harmoniezaal de thuishaven van de Phil. In eerste instantie werd de zaal gehuurd van de familie Goebbels, maar toen zich in 1996 de mogelijkheid voordeed om de accommodatie te kopen werd deze kans met beide handen aangegrepen. Sindsdien is de Harmoniezaal eigendom van de Phil, ondergebracht in de Stichting Harmoniezaal. Beheer en horeca-activiteiten worden door leden van de vereniging zelf uitgevoerd.

Naast de wekelijkse repetities van het jeugd- en harmonieorkest en de lessen van (jeugd)leden van de eigen vereniging, maakt ook de Koninklijk Erkende Fanfare Sint Cecilia gebruik van de zaal en worden er door beide verenigingen concerten gegeven.

De Harmoniezaal heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie. Vele niet-muziekverenigingen en organisaties maken met grote regelmaat gebruik van de faciliteiten van de accommodatie voor optredens, uitvoeringen, lezingen, vergaderingen en feestavonden. Voorbeelden zijn: Meander Zorggroep, One2Dance, Heemkundevereniging De Bongard, Carnavalsvereniging Kalk aan de Books, TOG Bocholtz en vele anderen.

Het is niet enkel muziek die de boventoon voert: de Harmoniezaal, de repetitie- en concertzaal wordt onderhouden en verbeterd, niet enkel ten behoeve van de Phil zelf, maar tevens voor overige culturele activiteiten in Bocholtz: dialectkluchten, optredens, vrijmarkten, tentoonstellingen. De Harmoniezaal is daarom een goed geoutilleerde locatie, die ruimte maakt voor de overige verenigingen in Bocholtz. Ons verenigingslokaal is een centrale locus en een belangrijk element geworden van het dagelijkse, culturele leven in Bocholtz.

 

Bezoekadres Harmoniezaal:

Dr. Nolensstraat 5a
6351 GL Bocholtz