phil logo nieuw

fotos masthead

Het bestuur van de Koninklijke Philharmonie bestaat uit de volgende personen:

Bestuur:                              
Dhr. Thijs Zenden voorzitter                            
Dhr. Ronald Cransveld        vicevoorzitter / voorzitter commissie PR & fondsenwerving
Mevr. Judith Smeijsters secretaris

/ voorzitter commissie secretariaat

Dhr. Paul Hodiamont penningmeester  / voorzitter commissie financien
Dhr. Ralph Knauf bestuurslid / voorzitter muziekcommissie
Dhr. Harold Bröcheler  bestuurslid voorzitter commissie jeugd & opleiding
Dhr. Marcel Starmans bestuurslid / voorzitter commissie exploitatie & techniek / uniform beheer
Dhr. Henk Hocks bestuurslid / commissie exploitatie & techniek / voorzitter commissie beheer & onderhoud instrumentarium
     
Beschermheer: Dhr. John Huppertz  
Lid van verdienste: Dhr. Noël Nijsten  
Erevoorzitter: Dhr. Hein Zinzen  
Erebestuurslid:

Dhr. Jan Bergmans

 
  Dhr. Mathieu Frijns  
Dhr. Jan van Heijningen  
Erelid: Dhr. Frans Zinzen  
  Dhr. Jef Loneus  
  Dhr. Frans Vanhommerig 
 

 

Commissies:

Commissie Muziek
De commissie is primair verantwoordelijk voor de muzikale kwaliteit, het repertoire en de bezetting van het orkest en daarnaast voor het monitoren van het repetitiebezoek.

Commissie PR & Fondsenwerving
De commissie heeft als doel de Philharmonie en haar muzikale activiteiten zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en sponsorinkomsten en bijzondere subsidies te verwerven.

Commissie Jeugd & opleiding
Zorgt voor een goede algehele organisatie, de organisatie van voldoende activiteiten en een goede sfeer bij het Jeugdorkest. Daarnaast organiseert de commissie de muziekopleiding en bewaakt de kwaliteit hiervan. De commissie verzorgt de werving van nieuwe leden.

Commissie Beheer & onderhoud instrumentarium, uniformen & transport
De commissie heeft als doel de onder de leden in bruikleen zijnde eigendommen van de vereniging, het in de zaal gestalde instrumentarium en het muziekarchief adequaat te beheren en in een goede algehele staat van onderhoud te hebben. Daarnaast zorgt de commissie dat benodigd groot materieel (slagwerk etc.) wordt getransporteerd naar en van de concertlocaties.

Commissie exploitatie Harmoniezaal
De commissie heeft als doel de harmoniezaal zo adequaat mogelijk te bezetten en te zorgen dat dagelijkse onderhoud efficiënt wordt uitgevoerd.

Commissie Techniek
De commissie zorgt voor het (laten) uitvoeren van groot onderhoud aan de Harmoniezaal. Daarnaast zorgt de commissie voor de wekelijkse schoonmaak en ondersteund de overige commissies bij technische aangelegenheden.

Commissie bindingsactiviteiten & historie
De commissie heeft als doel om voor haar leden activiteiten te organiseren voor verbetering van de onderlinge verbondenheid en de binding met de vereniging.

Commissie financiën
Zorgdragen voor een financieel gezonde vereniging en een adequate boekhouding.

Commissie secretariaat
Zorgdragen voor een adequate administratie en dossiervorming. Verantwoordelijk voor communicatie binnen en buiten het orkest.