phil logo nieuw

fotos masthead

Vastelovvendskonzeët van de Königliche Philharmenei 31-1 um 11.11 oer! Richtige mitzengere, woa d'r mit zut jroeës woeëde.

Noa e jans jódjelofe M2015 Jaar van de Mijnen, leëft de interesse vuur de Limburgse koeljesjiechte wie nog noeëts tsevöäre. D'r is inge jroeëse sjtols ontsjstange uvver dit sjtuksje koeltoer-erfjód. Vanoes alle èkke weët d'r i Limburg ieër beweëze aan de koeltsiet en óch i Bóches draag vier ós eje klömpje koeël bij. Koempels en Koempelinnen, 't jöärliche vastelovvendskonzeët van de Königliche Philharmenei Bóches, op zondig 31 Jannewaar: "Hei brent de Lamp!"

V'r dale mit uuch aaf noa die jów, aw tsiet van d'r Niek Ploum, d'r Wiel Knipa en van Carboon. Richtige mitzengere, woa d'r mit zut jroeës woeëde. Mer natuurlich hant v'r óch wer jroeëse acts. Inge èchte Bóchezer sjlager, dans, 't mitzinge durch de Naatsbrackelaere en de buut van d'r Gilbert Petit, "d'r Vaandeldrajer", woamit heë Jroeës Limburgs Buutkampioeën 2016 is woeëde! D'r is óch de bedreuvende ontkroeëning van d'r Philprins d'r Robert d'r letste, mer dat weët vlot jevolgd durch de jubelceremonie vuur d'r nuie! En dat allenui onger de bezielende heersjappij van d'r Meestesj Piet (oes Vols).

Doe vroagst diech aaf wie v'r 't allenui in éé konzeët krient jeduit. Kom kieke en kom loestere en da kunts se d'r zelf wal hinger! De lamp brent dit joar bij ós óp d'r zaal. "Hei brent de Lamp", 't vastelovvendskonzeët van de Königliche Philharmenei Bóches weët vuur uuch jesjpieëlt óp d'r Harmeneitszaal i Bóches, d'r 31e Jannewaar, um 11.11 oer. Ing vrij jaaf is ummer hieël erg welkom! Jeër bis da en glück auf!

carnavalsconcert 2016